Corbes de nivell

Una corba de nivell uneix els punts del terreny que es troben a la mateixa altura i es representa en el mapa amb línies de color marró. La principal funció de les corbes de nivell és indicar la forma i la pendent del terreny. La diferència entre dues corbes consecutives s’anomena equidistància. Si les corbes estan molt juntes, vol dir que la pendent és pronunciada i, per tant, haurem d’evitar eixa zona de pas.

Per entendre aquest concepte una mica abstract, a classe hem fet una pràctica molt representativa del que és el desnivell del terreny. Amb plastilina hem modelat una xicoteta muntanya, que després hem tallat a rebanades per marcar el seu perímetre a un full de paper, i representar les diferents corbes de nivell.

A més a més, hem practicat relacionant diferents formes de relleu amb els perfils de les muntanyes:

Comparte
Facebook
Twitter
LinkedIn

¿Tienes alguna consulta?

Admisión alumnos
Secretaría
Horario secreataría