4t. Orientació: corbes de nivell

Una corba de nivell uneix els punts del terreny que es troben a la mateixa altura i es representa en el mapa amb línies de color marró. La principal funció de les corbes de nivell és indicar la forma i la pendent del terreny.

La diferència entre dues corbes consecutives s’anomena equidistància.

Cal saber interpretar el terreny que podem tindre al davant, llegint les corbes de nivell:

  • Quan les corbes s’aproximen, el terreny té més pendent.
  • Quan les corbes es separen, el terreny és pla, el relleu és més suau.
  • Als cims, les corbes es tanquen en cercles menuts.

La forma de les corbes de nivell és fonamental a l’hora d’escollir una ruta, per tal d’evitar les grans pendents i triar el camí més pla (no sempre el camí més curt és el més ràpid).

Corbes pendentAra pots intentar relacionar les corbes de nivell amb les muntanyes corresponents.

Comparte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

¿Tienes alguna consulta?

Admisión alumnos
Secretaría
Horario secreataría